sbirka web

Nový zvon pro kutnohorský kostel svatého Jakuba odlili v Astenu!

Nový zvon pro kostel svatého Jakuba v Kutné Hoře byl odlit zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem, pokračovatelem významného českého zvonařského rodu, v nizozemské zvonárně Royal Eijsbouts Asten ve středu 10. května odpoledne. Podařilo se tak učinit další významný krok na cestě za instalací zvonu na věž kutnohorského chrámu, kde od rekvizice v roce 1942 chybí.

Náklady na pořízení zvonu s příslušenstvím a jeho vyzdvižení do zvonice kostela jsou hrazeny z výtěžku veřejné sbírky Zvon pro Jakuba, na jejímž kontě se nashromáždilo do začátku května více jak 2,7 miliónu korun.
„Při modlitbě před odléváním zvonu jsem pamatoval i na všechny dárce, díky kterým se zvon mohl narodit. Nečekal jsem, že se najde tolik nadšených a štědrých donátorů. Všem patří velký dík,“ vzkázal z Astenu kutnohorský duchovní P. Jan Uhlíř.

Napjaté očekávání
Slavnostnímu okamžiku odlití zvonu ve zvonárně Royal Eijsbouts byli přítomni i zástupci Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, arciděkan Jan Uhlíř a Soňa Telecká a zástupci pracovní skupiny pro veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba Malvína Krepsová, Michaela Fajfrová a Eva Hnátková.
„Přijeli jsme do Astenu plni očekávání a možná i trochu nervozity. Každopádně, převládajícím pocitem byla určitě zvědavost, vždyť nový zvon pro kutnohorský kostel se neodlévá každý den a být přímo u jeho zrodu je něco, co se člověku poštěstí nejspíš jen jednou za život,“ řekla Eva Hnátková.
Před továrnou, kterou byste mezi nízkými rodinnými domky z typických červených cihel snadno přehlédli, přivítali Kutnohořany zvonař Petr Rudolf Manoušek s viceprezidentem firmy Joepem Van Brusselem a provedli je provozem. A potom nastalo… čekání!
„Zvonová hmota se zahřívala na požadovanou teplotu déle, než bylo původně plánováno, takže vlastní odlití zvonu se o tři hodiny zpozdilo, než bylo dosaženo potřebné teploty 1140 °C“ vysvětlila Michaela Fajfrová.

Narodil se zvon
Čas ale rychle utekl a kýžený okamžik odlití zvonu Jakub Maria se přiblížil. Pracovníci zvonárny opatrně naplnili žhavou zvonovinou tavicí pánev zavěšenou na jeřábu a zamířili s ní k zvonové formě. Samotné nalévání roztaveného kovu do formy trvá jen pár minut a je hotovo. Zrodil se zvon.
„Celý proces jsme sledovali z bezpečné vzdálenosti několika metrů. Při vlastním nalévání rozžhavené zvonoviny do formy jsme prožívali zcela mimořádné pocity a napětí,“ popsala Malvína Krepsová.
Samotným odlitím práce zdaleka nekončí, nový zvon, skrytý dosud zrakům přihlížejících ve formě, bude zhruba deset dní pomalu chladnout. Po odstranění formy následují kosmetické úpravy, odstranění nálitků a nakonec očištění vodou a pískem. Hotový zvon bude převezen do Čech, kde se dočká vybavení hlavicí, kováním a srdcem a teprve potom se vydá na cestu do Kutné Hory.

A jaký vlastně je nový kutnohorský zvon?
„Dvou a půl tunový zvon Jakub Maria je odlit z nejčistšího bronzu složeného ze 78% mědi a 22% cínu. Spodní průměr zvonu je 1506 mm, výška 1523 mm. Srdce zvonu bude kované, zavěšené na kůži přepásané pojistným plechem. Výtvarného řešení, tedy výzdoby zvonu, se ujal akademický sochař Jaroslav Hylas. Pohon zvonu bude řešen jako kombinace ručního a elektrického ovládání a zvuk zvonu bude tvořit souhru se svatobarborskými zvony,“ uvedla Soňa Telecká.
Nový zvon bude do Kutné Hory přepraven v druhé polovině července, Kutnohořané si ho budou moci poprvé zblízka prohlédnout při oslavě svátku svatého Jakuba 23. července, kdy bude slavnostně požehnán diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem a následně vystaven ve Vlašském dvoře. Na věž kostela bude vyzdvižen historickým způsobem v sobotu 14. října a poprvé se rozezní při děkovné bohoslužbě v den výročí posvěcení chrámu, v neděli 15. října.

Jan Šmok

Fotogalerii najdete na webu Kutnohorského deníku.