zvonky nahled

Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba končí

Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba se blíží ke svému závěru. Bude ukončena k datu 31. srpna 2017. V současné době je vybráno více než 3.100.000 korun. Sbírka oslovila skutečně velké množství lidí, kteří svým přispěním dali najevo, že si zvon na věži kostela svatého Jakuba přejí. ……………………………………………………….

 

Pro slavnostní závěr sbírky jsme připravili koncert hudebního souboru Zvonky dobré zprávy. Soubor mladých lidí hrajících na ruční zvonky přijede do Kutné Hory z Kateřinic, které se nachází v Hostýnských vrších severozápadně od Vsetína. Koncert se uskuteční tuto sobotu 26. 8. v kostele sv. Jakuba od 18 hodin a dobrovolné vstupné bude věnováno do sbírky Zvon pro Jakuba.
Zvon Jakub Maria je již odlit a požehnán, nyní je vystaven na nádvoří Vlašského dvora, kde čeká na své vyzdvižení na věž kostela sv. Jakuba. To se uskuteční v sobotu 7. října. Vyzdvižení zvonu bude provedeno historickou metodou, což u takto velkého zvonu bude v současné době evropský unikát. Následující neděli, 15. října, přijde ten vzácný okamžik, kdy poprvé uslyšíme zvonu hlas. Bude to historický okamžik, zvon z věže kostela bude opět znít po pětasedmdesáti letech.
V současné době probíhají opravy zvonové stolice a také statické zajištění zdiva věže. Není bez zajímavosti, že věž kostela sv. Jakuba měla vždy problémy se zvoněním svých zvonů. V historii byla věž zpevňována a také byla provedena řada úprav zvonové stolice. Tyto úpravy ale nebyly vždy zcela šťastné. Právě proto, se současnou znalostí statických a dynamických výpočtů a zkušenostmi odborníků, jsou nyní prováděny práce ve věži, aby vlivem zvonění nedocházelo k jejímu dalšímu poškozování. Nově pořízený zvon váží téměř 2,5 tuny a cena samotného zvonu byla necelé 2 milióny korun. Další prostředky jsou nutné právě pro související práce na opravách věže pro potřeby zvonění. Celkové náklady za tyto práce přesáhnou další 2 milióny korun. Ještě stále je tedy možné do sbírky přispět a to až do 31. srpna, kdy bude sbírka uzavřena. Všem, kdo přispěli nebo přispějí a to jak finančně nebo pomocí, propagací a podobně, patří velký dík.

Za sbírku Zvon pro Jakuba: Malvína Krepsová

.