11236158_480141782138147_3027269666868703157_n

Prázdninové pátky můžete stále využít k návštěvě ochozů katedrály

Pro velký zájem návštěvníků uskuteční Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora během letních prázdnin komentované prohlídky spojené s výstupem na ochozy chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Výtěžek ze vstupného poputuje na pořízení a zavěšení nového zvonu do věže kostela svatého Jakuba.

.
První možnost vystoupit na ochozy chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře měli návštěvníci v květnu letošního roku. Protože byl o tuto akci velký zájem a veřejná sbírka pokračuje do konce srpna, otevřou se ochozy chrámu pro veřejnost ještě v červenci a v srpnu.
Každý prázdninový pátek od čtyř hodin odpoledne se můžete zúčastnit nevšední komentované prohlídky ochozů chrámu svaté Barbory. Nejen že si prohlédnete detaily fiál a opěrného systému, uvidíte také práci tesařských mistrů v půdních prostorách chrámu a chrámovou klenbu gotické katedrály z druhé strany. Navíc budete mít celou Kutnou Horu jako na dlani. Po skončení prohlídky ochozů se můžete zdržet a libovolně si sami projít přízemí chrámu, prohlédnout si interiér i vnitřní balkony – empory.
Vstupenky na tuto výjimečnou akci zakoupíte v Infocentru u chrámu svaté Barbory nebo také v elektronickém předprodeji na webových stránkách Kutnohorského léta.

Prohlídka bohužel není vhodná pro osoby s omezenou pohyblivostí či ZTP a ZTP/P a z bezpečnostních důvodů ani pro děti mladší 15 let.