DSCF4532

Farnost – arciděkanství Kutná Hora vyhlašuje uměleckou soutěž

Farnost – arciděkanství Kutná Hora vyhlašuje, jako doprovodný program sbírky „Zvon pro Jakuba“ uměleckou (výtvarnou) soutěž dle níže uvedených propozic.Vybraná nejzdařilejší a nejzajímavější díla budou vystavena ve Spolkovém domě v rámci výstavy o kutnohorských zvonech v květnu 2017. Výstava děl bude nabídnuta i jako putovní pro školy a zařízení, která se soutěže zúčastnila.

.
Téma: Zvon pro Jakuba

Během první a druhé světové války byla zrekvírována většina zvonů z kutnohorských kostelů. Nyní probíhá rekonstrukce věže kostela sv. Jakuba a bude tedy možné umístit opět na věž zvon. Vzhledem k náročnosti opravy i pořizovacím nákladům na zvon se rozhodla skupina nadšenců, ve spolupráci s Kutnohorskou farností, vyhlásit veřejnou sbírku se stejnojmenným názvem a dát tak možnost občanům, aby přispěli i oni na odlití a vyzdvižení zvonu na věž.

Kategorie soutěže
A : Děti do šesti let
B : Žáci ve věku šest až deset let
C : Žáci ve věku deset až patnáct let
D : Studenti ve věku patnáct až devatenáct let

Podmínky soutěže

 • Soutěž se vyhlašuje ve čtyřech kategoriích bez omezení techniky
 • Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci a studenti spadající do stanovených kategorií
 • výtvarné práce včetně fotografií budou v libovolném formátu do velikosti maximálně
  A2
 • Je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát do
  max. velikosti A2, díla nebudou paspartována, práce budou fixovány
 • Práce prostorové do max. rozměrů 50 cm x 50 cm x 50 cm
 • Každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným
  registračním formulářem, prostorové práce označeny stejnou visačkou – viz níže
 • každý žák či student, který má chuť se soutěže zúčastnit, může poslat pouze jednu
  svou práci
 • zaslaná díla se nevracejí
 • organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely
  – nekomerční výstavy, charitativní akce, propagaci sbírky a k jejich reprodukci v tisku

Hodnocení prací a odměny
Došlé práce budou vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců Kutnohorské farnosti, organizačního výboru sbírky a přizvaných výtvarníků a expertů. Komise vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených podmínek a podle své odborné kompetence. Její rozhodnutí je konečné.
Autoři vítězných prací budou o výběru informováni e-mailem do 22.11.2016. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na těchto internetových stránkách a v prosincových Kutnohorských listech. Autoři oceněných děl budou odměněni věcnými cenami, které věnuje Město Kutná Hora jako partner sbírky Zvon pro Jakuba. Slavnostní předání cen proběhne v rámci rozsvěcení kutnohorského vánočního stromu 4. prosince na Palackého náměstí.

Využití soutěžních děl
Vybraná nejzdařilejší a nejzajímavější díla budou vystavena ve Spolkovém domě v rámci výstavy o kutnohorských zvonech v květnu 2017. Výstava děl bude nabídnuta i jako putovní pro školy a zařízení, která se soutěže zúčastnila. Oceněné práce budou publikovány v lednových Kutnohorských listech.

Účast v soutěži a identifikace výtvarných děl
Do soutěže mohou posílat své práce žáci a studenti ze všech mateřských, základních a středních škol na územní města Kutná Hora včetně základní umělecké školy a DD Dominik.

Práce musejí být předány do 31.10.2016 Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1
284 01 Kutná Hora
Web
.
Originály zaslaných děl musí být na rubu opatřeny vyplněným formulářem uvedeným níže (u prací prostorových musí být přiložen či přivázán stejný formulář).

Registrační formulář: Registracni_formular